Leidraad infectiepreventie Coronavirus (Covid-19)

Bij Praktijk Heel Natuurlijk Hattem wordt het protocol gehanteerd, die gebaseerd is op de eisen en voorwaarden zoals die door het Ministerie van VWS en het RIVM zijn gesteld.

Wachtkamer:

 • De afspraken worden zo gepland, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt.
 • In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van medecliënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg. 
 • Mocht er tijdens het consult iemand in de wachtruimte aanwezig zijn, dan verlaat de cliënt de behandelruimte via de achteruitgang. Zodat niemand elkaar kruist in de wachtruimte.
 • Op de vloer zijn oranje vakken aangegeven, waarin u veilig op de 1,5 meter afstand kunt blijven.
 • Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u er om vragen. Het toilet wordt na het gebruik gereinigd.   
 • Tijdelijk is er geen koffie of thee.
 • Er is geen speelgoed voor de kinderen aanwezig.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen. 
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak. 
 • Er is desinfectant voor u aanwezig.
 • U raakt zo min mogelijk aan in de praktijk. 

Behandelruimte:

 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand. 
 • Voor zover noodzakelijk en mogelijk worden er instructies en oefeningen gegeven op 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt.
 • Voor en na de behandeling worden de handen gewassen met desinfecterende zeep.
 • De handdoek op de behandeltafel, wordt na iedere cliënt vervangen voor een schone.
 • Het doormeten en behandelen met Bioresonantie wordt zoveel mogelijk op afstand gedaan (computer gestuurd), mocht ik toch zelf meten, dan heb ik handschoenen aan en is er een plexiglazenscherm geplaatst tussen de cliënt en mij. Mocht u het fijner vinden om u zelf te meten, dan is dat mogelijk en geef ik instructies op de 1,5 meter afstand.
 • Indien nodig wordt er gebruik  gemaakt van een chirurgisch mondkapje, bril en/of handschoenen.

Hygiëne:

 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw elleboog.
 • Na niezen of hoesten dient u uw handen te wassen met zeep of desinfecterende gel.
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, pinautomaat e.d. schoongemaakt.
 • Er zijn papieren handdoeken aanwezig die weggegooid worden.
 • Aan het eind van de dag wordt de praktijk grondig schoongemaakt.

Afspraken: 

 • Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand 'een vinger aan de pols'. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar gedeclareerd. 
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.
 • Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op.

  Disclaimer:
  Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.